Margus Randmäe, MTÜ Destination Pärnu tegevjuht

Kaudselt mõjutab turism iga piirkonna elanikku.
Uus ja muutuv aeg nõuab uusi tegevus- ja koostöömudeleid.
Destination Pärnu soovib tõsta Pärnumaa kui sihtkoha nähtavust rahvusvahelistel turgudel.

Uus aasta tõi Pärnumaa turismivaldkonnale pealtnäha formaalse, kuid sisuliselt suure muudatuse. Jõudsime maakonna turismitegijatega üksmeelsele kokkuleppele, et alates sellest aastast tegelevad Pärnumaa kui turismisihtkoha arendamise ja turundamisega kohalikud omavalitsused üheskoos ettevõtjatega.

Pärnumaa turismisihtkoha haldamisse ja turundamisse haarati ka piirkonna ettevõtjate ühendus. Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS), Pärnu linnavalitsuse ja Pärnumaa omavalitsuste liidu partneriks turismiturunduse alal kaasati Pärnumaa turismiettevõtjate moodustatud mittetulundusühing Destination Pärnu. See on vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon, mille liikmeteks eri turismivaldkondade ettevõtjad, kes tegelevad külastusmajandusega.

Turismi mõju Pärnumaa majandusmudelisse on suur. See pole ainult voodikohtade ja söögikordade summa, vaid selle mõju hõlmab samuti paljusid tugi- ja sidusteenuseid. Kanuusõit, golf, ratsutamine, surf, purjetamine, ringrada on vaid lühike loetelu neist otsestest teenustest, mida turism toidab. Turistide rohkus mõjutab muuhulgas ka teatrit, raamatukogu, hambaravi ja autohooldust.

Kaudselt mõjutab turism iga piirkonna elanikku. Just suuresti tänu turistidele on meil kaubanduskeskused suvel kauem avatud, avalikus ruumis toimuvad spordi-, kultuuri- ja muusikasündmused ning kodukohvikud ja välietendused elavdavad kogukondi väiksemateski külades. Aktiivne majandus meelitab omakorda ligi uusi investoreid jag tõstab elukeskkonna väärtust veel.

Turismi majandusmõju mõõtmiseks on olemas metoodikad ja praegune koostöömudel näeb ette, et hakkame seda mõõtma ka Pärnumaal.

Uus ja muutuv aeg nõuab uusi tegevus- ja koostöömudeleid. Koroona-aastate järelmõju ja sõja tõttu Ukrainas on seis kogu maailma turismiturul kaootiline. Ettevõtjaid kimbutav energiahinna tõus muudab teenuste hinna prognoosimise keeruliseks ja lihtsalt niisama igaks juhuks – et äkki keegi tuleb – sauna või hotellitube kütta ei ole võimalik.

Nii ei ole saa teha pikemaajalisi prognoose ega sooduspakkumisigi, reageerida tuleb paindlikult. See olukord on kõigile osapooltele uus ka kohalikul turismimaastikul. Kogu 2022. aasta kestnud konsultatsioonide, läbirääkimiste ja rühmatööde tulemusena oleme jõudnud olukorrani, kus on hea pinnas omavaheliseks aktiivsemaks mõttevahetuseks ja ühistegevuseks.

MTÜ Destination Pärnu eestvedajad usuvad, et kõige alus on koostöö. On pigem haruldane, et igapäevases äris omavahel konkureerivad ettevõtted kogunevad ühe laua taha, et arutada turismipiirkonna kui terviku arengut, ettevõtluskeskkonna kujunemist ja ühiseid turundustegevusi. Nüüd, kui sellesse koostöösse on lülitunud ka omavalitsused, linn, EAS ja ministeerium, on loodud tugevad eeldused edu saavutamiseks.

MTÜ Destination Pärnu tiimiga oleme veendunult koostöö ja kaasamise idee poolt, sest näeme selles suurt väärtust ja potentsiaali. Iga uue asja loomine ja käivitamine võtab aega ning anname oma parima, et uus DMO mudel (Destination Management Organization, EASi sihtkohajuhtimise kontseptsioon, toim) Pärnumaal võimalikult kiiresti käima lükata.

Destination Pärnu tegevusega soovime tõsta Pärnumaa kui sihtkoha nähtavust rahvusvahelistel turgudel, pikendada hooaega, hõlmata turismitegevusse elamus- ja teenusmajanduse eri valdkondi. Seeläbi plaanime rikastada siinse turismi toodete ja teenuste pakkumist ning tõsta selle lisandväärtust, mis kokkuvõttes tähendab positiivset majanduslikku mõju muudeski valdkondades.

Domeen ja kaubamärk visitparnu.com on hästi toiminud ja sellega me kindlasti jätkame. Üks suurim eesmärk ja ka proovikivi on sisustada see kaubamärk kogu maakonda kaasava kuvandiga, kujundada sellest Pärnumaad tervikuna eelkõige välismaal tutvustav bränd.

Välisturistid ongi meie peamine sihtrühm. Seega peame leidma teenused ja sõnumid, mis ärataksid välisturistides aasta ringi huvi meie juurde reisida, olgu põhjus siis loodus, toit, kultuur või aktiivsed tegevused.

Selleks vajame Pärnumaa turismitegijate aktiivset kaasalöömist, et sõnastada kesksed ja põhilised sõnumid ning Pärnumaa “lood”, mida turistidele räägime. Et need teemad ühiselt läbi arutada ja kokku leppida, loob Destination Pärnu turunduse teemagrupi, mis hakkab regulaarselt koos käima.

Oleme väga avatud koostööle ning kõik ettevõtjad ja organisatsioonid, kes soovivad Pärnumaa kui sihtkoha turunduses kaasa rääkida, on oodatud liituma.